واحد کنترل کیفیت QC

اولین چاپخانه مجهز به واحد کنترل کیفیت رنگ در ایران

|کنترل کیفیت چاپ
کنترل کیفیت چاپ 2019-02-04T03:55:08+03:30
کنترل کیفیت چاپ

واحد کنترل کیفیت QC

مجتمع چاپ سبزنگار باتوجه به گستردگی خدمات خود و با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهدی که در اختیار دارد، هر مرحله از انجام کار را به بهترین شکل ممکن به پایان می رساند و به دلیل اینکه کل فرآیند چاپ بصورت واحد در این مجموعه انجام میشود ، قابل کنترل صد درصدی می باشد.

کنترل کیفیت در چاپ از مسایلی است که بسیار با اهمیت بوده و نقش تعیین کننده ای در حفظ مشتری دارد.

در مجتمع چاپ سبزنگار با استفاده از دانسیتومتر و به دقت تمام میزان فشردگی ترام اندازهگیری و خطاهای چاقی و لاغری ترام ها کنترل می شود.

دانسیتومتر
ارتباط از طرق واتس آپ